Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Online dating with respect to marriage is a superb way to discover a life partner. It can be a bit frustrating if you don’t know where to begin. Below are great tips to help you get started out.

First things first, you need to be genuine about what you are thinking about. Don’t anticipate your online dating meant for marriage encounter to be a fairy tale. You’ve got to invested some time and energy to find someone. Likewise, you don’t want to waste your money about something you aren’t interested in.

There are many online dating sites for marriage sites out there, however, you should consider what you’re looking for. While some sites are simply intended for flings, other folks have a lot more structured approach. If you are serious about getting together with a lifelong partner, you should consider using one of the more targeted websites.

The best sites have a couple of features in common, such as a regular posting schedule, the ability to collection preferences, and a video chat feature to obtain a better come to feel for your potential match. Naturally , you’ll also need to be careful about whatever you share with the potential date.

One of the most important aspects of online dating pertaining to marriage is normally privacy. Some of these sites provide you the option of environment up a private account for your potential partner, and you simply can set up a webcam or video conversation for those real time meetings. This can be a great way to connect with people from other countries, or individuals you’ve do not met face-to-face before.

There are a number of other reasons to consider online dating services for marital life. Aside from the above mentioned convenience and cost savings, it can also be a method to meet new people. People who have knowledgeable successful online dating contain reported a lesser amount of separations and more https://100datingsite.com/it/mail-order-bride/slavic/ukraine confident relationships.

When it comes to finding a spouse, it could always important to look for the best suit. A fantastic place to start is to use a site just like eHarmony. They have seen and had 1000s of successful partnerships, and their eHarmony assurance means that they stand behind their very own service.

One of the main reasons for utilizing a site like eHarmony is usually their scientifically confirmed methods for evaluating compatibility. These methods are able to get you a compatible match and acquire you on the highway to relationship.

Over time, the most effective marriages are those exactly where both parties are truly open and genuine. As much as it might be tempting to cover your accurate motives, it could not well worth the risk.

For example , you probably defintely won’t be able to hide your desire to have children. Nevertheless , you probably can indicate interest simply by telling your online online dating for relationship website that you are currently willing to pursue your future with the right partner. Another image source plan is to help remind yourself that marriage genuinely the only way to create a happy family members.

Finally, it’s essential to achieve bad thought to have a small fun. Besides meeting someone, you can also check out play love games.

Share →

Leave a Reply