Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

From the industry’s softest cushion that gives your feet supreme comfort to the most stable and flexible arch support that allows for the optimum movement and lines, AIDA Dance shoes are truly the industry’s best. Although the outlook seems bleak for working women in Latin America, progress has been made on all fronts across the length and breadth of the region.

Though theCenter for American Progressreports that the level of educational attainment for Latinas has risen in the past few years, graduation https://raibabel.com/british-wear-british-accessories-for-men-women/ rates for Latinas, at 31.3% in 2008, are still significantly lower than graduation rates for white women, at 45.8%. It is important that agricultural research and development employ a balance of male and female researchers. But more importantly is to empower these professionals with adequate tools to design, facilitate and execute projects that have an impact in the lives of women and men in their countries.

You can catch the Puerto Rican 49-year-old as Elena Delgado in Without a Trace and Carmen Luna on Lifetime’s Devious Maids. If you didn’t absolutely fall in love with Eva as Gabrielle Solis in the hit ABC show Desperate Housewives, then you have elsewhere. Whether it’s because of her role as Isabella Braña Williams on The Young and The Restless or her work with the Eva Longoria Foundation—which was built to better the lives of Latinas through education and entrepreneurship—there’s a lot to love about the 47-year-old actress. Rachel had her breakout moment as María in Steven Spielberg’s 2021 adaptation of West Side Story, which she won a Golden Globe for . Get to know the talented Latina and Hispanic actresses who make your world go ’round—and make sure to support their next project.

how to become a mail order bride

Many of them participated in the civil rights, antiwar, gay rights, and feminist movements. This list is by no means exhaustive, and further figures like Rosario Castellanos of Mexico and Celia Amorós of Spain should not be forgotten as they influenced the positions developed by these thinkers.

As a result, their participation in the labor force fell from 52% to 45% between 2019 and 2020, undoing more than a decade of progress in terms of participation in the labor market. The indicators of the World Bank’sgender scorecards, which were used to study 29 Latin American and the continue reading https://thegirlcanwrite.net/latin-women/ Caribbean countries, indicate that progress has been made toward general equality but there are still major challenges. The region still owes women a lot for the gender gaps in the labor market, as evidenced by data, experiences, and discrimination. Achieving gender equality could increase human capital wealth by 21.7% globally, and total wealth by 14%. The pandemic has also accelerated the rate at which countries are embracing digital technologies, which has led to an increase in the prevalence of teleworking by almost ten times in LAC. This form of work offers advantages, especially for women, such as the flexibility of hours and the possibility of reconciling paid work with family and care responsibilities.

  • The trends were very similar to the mortality estimates using only cervical cancer deaths code C53.
  • On the other hand, the decreasing mortality rates observed in most LAC countries can be related to the development and implementation of public health programs, and community interventions against cervical cancer during the last years .
  • While some Hispanics say Latinx should be used as a pan-ethnic term, few say they prefer it over others.
  • We provide a wide array of financial products and technical assistance, and we help countries share and apply innovative knowledge and solutions to the challenges they face.
  • Language dominance is a composite measure based on self-described assessments of speaking and reading abilities.

Among countries that offer the HPV vaccine in this region, the coverage varies from 30% in Uruguay to 81% in Panama for the full dose schedule (2–3 doses) in girls aged 14–15 years . Furthermore, early detection programs for precancerous cervical lesions have not had an impact in this region compared to developed countries . Dissident voices of the early 2000s waged a decolonial critique that came to characterize contemporary Latin American feminist philosophical scholarship. Influenced by the pivotal contributions of María Lugones , contemporary decolonial Latin American feminist scholarship has tackled Eurocentrism, colonial underpinnings, and omissions of identity in feminist philosophy. Lugones was an integral voice in the formation of a decolonial feminist tradition as she was the first scholar to articulate the concept of the coloniality of gender. In conversation with the scholarship of Peruvian Aníbal Quijano , she maintained that the modern sex/gender system is rooted in the colonial project that imposes a dimorphic sex/gender system framed through heteronormativity.

However, unlike Latin American philosophy, Latin American feminisms have responded to this concern by developing theories that attend to dynamics with which ideas travel and the way in which ideas are re-negotiated and re-signified as they move across locations. Latin American feminisms have critically argued against the general understanding that ideas are formed in the “North” and travel to the “South” . In order to defend this position, it is argued that the act of translating is itself a materially situated political task that re-signifies ideas as they migrate into varying contexts. The ideas that emerge in the Latin American context are themselves unique to the circumstances that generate their conditions of articulation. However, circumstance is not sufficient to create uniqueness; rather, the processes of translation involved in the movement of ideas across hemispheres shift meaning. Surprisingly, our assessment showed that Argentina, Brazil, Chile, and Costa Rica had an initial downward trend followed by a significant upward trend.

Avances en la igualdad de género en América Latina y el Caribe: 40 años de reivindicaciones

This award provides general operating support to MLEA as part of the Foundation’s Advancing Leadership program. With this award for professional development, staff and Latina leaders participate in community organizing training offered by Community Organizing & Family Issues . This document compiles and analyses the main experiences and initiatives implemented to promote the participation of women and girls in the STEM sector.

XV Regional Conference on Women in Latin America and the Caribbean

This study analyzed deaths from uterus cancers regardless of their location , because of the difficulty to determine exact trends in cervical and uterine corpus cancer mortality . For example, in 1997, Argentina, Brazil, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Peru and Uruguay had more than 25% of unspecified uterine cancer deaths, and in 2017, Argentina, Ecuador, and Uruguay reported similar proportions. Latin American countries are not the only ones with this problem, some European countries also attributed large proportions of deaths –up to two thirds – from uterine cancer to uterus, unspecified in 1960.

“The Latina Power Shift,” a 2013 Nielsen report, casts Latinas as decision-makers in household spending and as attractive consumers eager to be courted by leading journalists and marketers alike to celebrate the group’s new “powerful influence.” Apollcommissioned by the National Latina Institute for Reproductive Health found that the majority of Latinas agree that women have the right to make their own personal, private decisions about abortion, countering popular narratives of Latinas as being socially conservative and anti-abortion. Once Latinos became the largest ethnic minority group in the U.S., contrasting characterizations of Latinas becamepopular myths. Just as with other identity groups, these myths are more often than not perpetuated by the media, helped along by heavy-handed, stereotypical or just plain inaccurate depictions spread widely through television programs, popular music and film. We work closely with other service providers and government agencies, and other non-profit organizations to ensure that we provide the most that we can for the community.

LATIN WOMEN’S INITIATIVE SUPPORTS

Hence, a key issue for contemporary Latin American feminist writers is the importance of tracking the movement of ideas and reminding us that ideas migrate and reconfigure depending on their contexts. The intersection between women’s ideas about resistance and the ideas that could lead to social transformation was not necessarily understood as feminist in its time. More often than not, women’s ideas in regards to justice, equality, and political change converged https://supda.lara.gob.ve/home/10375/ with other political projects that focused on https://redmaxtech.com/2023/01/31/shadow-pandemic-threatens-the-women-of-peru-goats-and-soda-npr/ improving the poor working class’s conditions and not specifically women’s conditions. Their ideas for social change were molded into general claims about access to education and transformation of laboring material conditions.

Meanwhile, just 4% say they prefer Latinx to describe the Hispanic or Latino population. In addition, the U.S. born are more likely than the foreign born to have heard the term (32% vs. 16%), and Hispanics who are predominantly English speakers or bilingual are more likely than those who mainly speak Spanish to say the same (29% for both vs. 7%). Hispanics say they have heard the term Latinx, awareness and use vary across different subgroups. Young Hispanics, ages 18 to 29, are among the most likely to have heard of the term – 42% say they have heard of it, compared with 7% of those ages 65 or older. Hispanics with college experience are more likely to be aware of Latinx than those without college experience; about four-in-ten Hispanic college graduates (38%) say they have heard of Latinx, as do 31% of those with some college experience.

Share →

Leave a Reply