Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Data room systems for people who do buiness provide a safe and secure environment meant for storing and sharing business documents. They are really used by businesses and agencies of all sizes.

A data area allows the authorized personnel of your company to reach their files anywhere they require them. Moreover to lowering the amount of clutter in a business, these alternatives also increase efficiency.

Data areas come in both equally physical and virtual forms. Each could be customized in order to meet specific needs.

For example , a few systems offer built-in electric signature functionality. This makes simple the getting NDAs signed. Web Site Some as well allow users to request access to documents at any time. Yet , the price for adding features can also add up. It is important to keep this kind of in mind when deciding on which will data place is best for your company.

Many data room systems offer a trial offer. These trial offers allow users to test out the woking platform and decide its handiness and functionality.

Other features to look for incorporate easy-to-use extrémité and customizable branding. Your data room also need to be inexpensive. An alternative costing model is a flat month to month fee.

Users can also take advantage of an activity examine log. These logs can present which users viewed which usually documents. This kind of additional security part helps facilitators keep an eye on who may have use of their info.

Additionally , info rooms may also help prevent information loss. Facilitators can create a method for cleaning out access.

With respect to the size of your enterprise, you might need more than one kind of data space. There are also crossbreed solutions that provide you the comfort of both digital and physical data storage space.

Share →

Leave a Reply