Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Reader matter:

I had gotten a touch of a crush on a co-worker. I talked together about getting lunch. Sadly, we both had different occuring times on our diary, and I also was more than an hour later.

A few weeks later, she welcomed me personally and two some other men from the workplace over to products together (and her buddies). I, regrettably, needed to decrease because of a business conference.

I quickly questioned this lady out over drinks and she responded, “I’m heading to the city this weekend if not I would personally totally grab drinks.”

Personally I think like everything is going at a rather friendly pace, but i am afraid I’ve showed up distant/busy/occupied, that will be not my intention.

Any tactics?

-John (Maryland)

Rachel Dack’s Answer:

Hi John,

Appears like an unpleasant string of activities for which you kept lacking one another and weren’t offered at once, but have no worries. You’ll be able to absolutely show the woman you have an interest through an attempt now.

Resist beating yourself upwards for almost any missed options. Show her you have an interest and care by attempting to put something different on the schedule and continuing to communicate along with her.

I additionally recommend maybe not creating an issue of history, but instead pay attention to keeping the bond planning the present. The wish is you can resolidify what you think toward this lady and let the commitment develop normally after which makes it obvious you do want to see the woman outside work.

If you should be conscious, articulate and provided by your own time and power, she’s going to probably get on.

Be mindful,

Rachel

No counseling or psychotherapy guidance: The site does not offer psychotherapy information. Your website is supposed mainly for utilize by buyers looking for basic info of great interest with respect to dilemmas folks may deal with as people as well as in interactions and relevant topics. Material isn’t designed to change or act as replacement for professional assessment or solution. Contained findings and views shouldn’t be misunderstood as specific counseling information.

www.bisexualdating.org

Share →