Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you are browsing United States, you may want to use a VPN to protect the identity and privacy on the web. A VPN will masks your Internet protocol address, which facilitates avoid online keeping track of and government surveillance. In addition , a VPN will encrypt all your traffic, so that no one can monitor your actions.

Whether occur to be streaming on the run or observing on your TV, a VPN vpn usa will let you avoid geo-restricted content and throttling. The best VPN for the united states will also prevent your Internet service provider coming from monitoring your activity.

VPNs can be used to avoid sports power shutdowns and other content blocks. They are simply an effective way to access Netflix, LABELLISÉ BASSE CONSOMMATION iPlayer, Hulu, and more. Also you can get a personal static Internet protocol address.

Using a VPN is an effective approach to take care of information safe from hackers, federal government surveillance, and commercial use. Nevertheless , choosing the right VPN can be a difficult task. Luckily, we’ve compiled a list of the very best VPNs intended for the United States.

ExpressVPN offers several features, which includes 2048-bit security, double VPN, DNS flow protection, and a 30-day money-back guarantee. You can get connected to servers in major US towns, including Ny, Los Angeles, and Miami.

NordVPN offers protected connections and excellent effectiveness. It has machines in 20+ locations through the entire United States. To get started, you need to choose a subscription approach that suits your needs.

Surfshark is another great means to fix people who have a home in the USA. This VPN is straightforward to use, having a quick mount process. Featuring a 30-day free sample, you can test away the service and decide if is actually right for you.

Share →

Leave a Reply