Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Hungary is actually a country with lots of fantastic sites and culture. There are several ways to visit this beautiful country. You can journey into Budapest, or pass by train or car. Depending on your budget, you can also go to the surrounding countries.

Budapest, the capital, https://travel.gc.ca/travelling/documents/marriage-overseas is a energetic city with tons of destinations. Visitors should plan a few days to find the most sights. To find the best experience, book a walking tour. These are led by local guides and may give you a wonderful look at the city.

https://st2.depositphotos.com/4029643/7155/i/450/depositphotos_71559557-stock-photo-romantic-couple-on-the-perfect.jpg

There are numerous areas to shop in Hungary. It is not while expensive as some various other European countries. Nevertheless , some tourist attractions charge huge prices. Make sure you take plenty of funds to last hungarian girls a 24 hr period or two.

Major bank cards are generally accepted over the country. You can actually exchange significant currencies before departing. Credit cards are also greatly accepted in large resorts and restaurants.

The main currency exchange is the Hungarian forint. International travelers must have a passport. ATMs are easy to get and can be a great way to get forint.

Hungary provides a mild ls climate. Times are usually nice, but freezing nights can happen.

Budapest is among the most popular place to visit. Holidaymakers can expect to get a wide array of architecture. Many cities happen to be walkable.

If you are planning on keeping yourself for a few times, you might want to rent a car. Renting are relatively inexpensive. A multi-day rental will definitely cost around 6, 500 HUF.

Share →

Leave a Reply