Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you’re a male who is thinking about meeting your future wife over the internet, there are a few things you need to know upto a woman’s character. You’ll also ought to avoid girls that are not drawn to you.

Avoid women who aren’t attracted to you

When conference a woman online, it is very important ukrainian brides com to tribute her, and be the kind of person she justifies. Women include a natural propensity to be attracted to men exactly who show level, directness, and decisiveness. They are qualities which can be traditionally assertive. They may also be more attracted to a person who displays a sense of satisfaction in himself, and a readiness to take requirement.

However , not necessarily always readily available the right woman. Some ladies may not be fond of you, or might have a sexual affinity for someone else. In addition , some women may well tell you that they will be not ready for a romantic relationship. You may even notice things like, “I’m not a good person for you, ” or “I’m not an appropriate person for you. inch And, if you’re not deeply in love with someone, you probably won’t wish to consider them about.

Share →

Leave a Reply