Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Tarot studying is a strong way to tap into your instinct and gain insight into virtually any dilemma or scenario. It’s a skill that can be learned and employed at any age group, and it can always be an especially useful tool for anyone searching for self-reflection or perhaps guidance.

No matter your amount of experience with the cards, there are specific practices which can help you complete out of every studying. Here are some of the finest tips for first-timers to follow:

Learning card mixtures

When learning how to read tarot, it’s imperative that you remember that the cards aren’t 78 distinct pictures but rather a system of symbols and patterns that interact with one another in a variety of ways. It is crucial to look for any images, places or happenings within the two-card combination you’re working with to enable you to gain a deeper understanding of their meaning.

The cards’ meanings

It is also imperative that you know what the main and Mild Arcana symbolize so that you can go through them effectively. The main Arcana are the trump cards that come in readings and represent significant moments or perhaps influences in your life. The minor arcana are the 56 cards that represent continuing ups and downs and challenges that you may face on a regular basis.

Start a tarot journal

The moment you’re only starting out with tarot, writing could be a helpful approach to practice your skills. It’s the great way for connecting with the business and gain confidence in your abilities, https://tarotfortune.net/ says Emily Kolfage, president of the Tarot Academy.

Select a reputable target audience

It’s essential to find a tarot reader who is professional and knowledgeable. This can be created by checking online tarot associations, such as the International Tarot Association, or perhaps searching for advice from relatives and buddies.

Pick a visitor who can give you the type of reading you prefer, such as a tarot spread, user-friendly recommendations or clairvoyant insight. For instance , a good target audience will be able to tell you your oriundo chart, a detailed good your birth date and time, as well as your astrology indication, which is a general overview of the planets in the personal atmosphere.

Ask for permission before performing a reading

It is vital to check with your customer for their consent and allow those to express any kind of questions or concerns they may have just before deciding on a unique approach to get the studying. It’s also a good idea to listen closely and take note of your client’s energy, so that you can be sure you’re receiving a sense of their requirements.

Shuffle the deck

Once you’ve picked out a deck, shuffle the cards to ensure they’re every evenly distributed which no particular symbol stands out more than others. There are several ways to do this, but one of the easiest and the majority common is to shuffle a piece in the deck at a time into the reverse hand until you feel the cards will be properly combined.

Share →

Leave a Reply