Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you are looking to find the best place to discover Russian women and men, you should consider a number of factors. You must decide which internet Russian internet dating site is right for everyone. You have to as well make sure you have decided for the requirements of the Russian sex picture. For example , you should prevent wasting your precious time and energy by writing a comment photos of yourself. The Russians are notoriously fussy and their benchmarks are great.

First of all to do is always to register at an via the internet Russian dating site. These websites are a great resource for finding public who have an interest in dating and relationship. Besides the reality you will be able to browse the profiles of numerous single Russian girls, these websites can help you in most other ways as well. Most of them deliver their people access to cost-free messaging and forums. Moreover, you can use the search application https://www.sequenciais.pt/places-to-meet-girls-in-the-midwest/ to discover if the person you will be talking to may be the kind of person you want to become familiar with.

Something else to consider is the safety precautions “” to use. A good example of this is the usage of Skype. This could function as a safety net in case you are having problem communicating with a lady you meet with an online Russian dating web page.

You may also check out the several features offered by the most popular site RussianCupid. For example, you can filtering any details you don’t want to expose to your potential partner. Likewise, you can choose from thousands of single Russian girls.

Probably the most important steps is to select a online dating site that uses a exceptional email address, certainly not the usual gmail or aol. https://russbride.com/ This will make this harder for spam to be provided for your personal e-mail account. Likewise, you might not want to apply your personal email to speak with a female you realized on a seeing site.

It’s also a good idea to check out the site BeenVerified. They are a reputable enterprise specialists checking out dating and love scams. With their help, you can observe which of those unfortunate sites you are signing up with is in reality a phishing site. By using the totally free service, you can be reassured that the email and other personal curious about information are safe by sleaze.

Finally, you may want to look into the more customized services like UkraineBride4You. Unlike other internet dating websites, this place will give you use of a individuality test that focuses on finding your match’s most suitable persona type. Additionally , the site is additionally a big proponent of a “Smart Match” feature, which allows you to filter the matches based on your persona. Additionally , you should use their love-making quiz to ascertain if you are suitable for a potential night out, and they actually provide a absolutely free translator should you need it. Whether you are buying long-term romance or just an excellent night out together with your newfound chérubin, UkraineBride4You is a top decide on.

Share →

Leave a Reply