Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you want to have a wholesome relationship, it’s important to understand how to be exclusive. Exclusive dating signifies that you will not carry on dates to people. This is certainly a determination, and you should help to make certain you and your companion are ready just for this commitment prior to this.

https://cdn.quotesgram.com/small/42/68/2084298917-1392219824891854.jpg

If you ask your companion if they will would like to be unique, you should undertake it https://www.hellomagazine.com/brides/2014011416517/unusual-wedding-traditions-around-the-world/ simply because gently as possible. You don’t really want to frighten your special someone away or trigger any pointless problems. The easiest way to do this is to experience a talk with all of them and make clear your motives.

A large number of people still find it a very beautiful thing every time a woman will take the business lead in a connection. It implies that she’s comfortable and understands what your lover wants. However , you should prevent appearing also eager.

You can’t make your purpose of exclusivity appear too serious, or you could appear anxious. You should also give your mate the chance to respond. So long https://www.walkingonadream.com/finnish-women seeing that you’re ready to commit to the intentions, you will find a good chance of a cheerful and long term relationship.

You should also prepare yourself to share associated with yourself with the mate. This is actually best way to make a healthy and happy marriage. Also, become a responsible mature and take care of your lover well.

Finally, make sure most likely taking the lead in the connection. The way you treat your lover and your marriage will have an impact on whether or not you could end up exclusive.

Share →

Leave a Reply