Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Asking personal questions to a gal you like certainly is the easiest way to show her that you happen to be interested. Certainly not simply will these questions help you learn more https://buyabride.net/how-to-buy-a-chinese-mail-order-bride/ about her, but they’ll also help you start a conversing that could lead to a deeper connection.

The most important thing when asking personal questions to a girl you like should be to remember that it has all about receiving to grasp her better and not looking to make her think uncomfortable. This will help you avoid making the first focus and ensure that she’ll be able to inform that youre not just planning to play games.

When you ask something into a girl you want, it’s important to preserve it light and entertaining. This will motivate her as a bit more wide open with you and give you an opportunity to get to know her better with no causing her to look and feel awkward.

A great dilemma to ask a lady you like is what they’re passionate about. This will allow one to get to know her better and it will give you an idea showing how she feelings the world about her.

An additional wonderful question might a girl you like is usually to share her container list. This will allow you to reveal some of the points that the girl wants to accomplish in life and it’ll as well give you an opportunity to discuss a few of your own dreams.

This can be a very interesting dilemma to ask a girl you like mainly because it’s some thing that she’ll almost certainly never have to solution again, so that it can be a good place to get her to think about what she needs anytime and how she plans https://hyderabad.apollohospitals.com/blog/how-to-choose-a-place-to-satisfy-your-online-time-frame/ on obtaining there.

Weird questions are a good way to bring up matters which may not or else come up during an ordinary conversation and they’ll be sure to get her talking! If you have not had any luck with small talk, these types of weird issues can be a great way to break the ice and spark up an awesome dialog.

Will you be a vegetarian?

Whether youre vegetarian or perhaps not, this question will make her aware that you are and it’ll be sure to provide her something to consider. This will likely be a smart way to acquire her to talk about her veganism and she’ll more than likely have some posts to tell you.

https://thumb7.shutterstock.com/display_pic_with_logo/696460/230911381/stock-photo-woman-smiling-looking-up-to-blue-sky-taking-deep-breath-celebrating-freedom-positive-human-emotion-230911381.jpg

What do you consider a deal-breaker when it comes to going out with?

Relationships are a long process that involves treatment. A fresh natural part of growing and learning to support each other just like you grow along. This dilemma is a great approach to help her see that you’re willing to do what must be done for your romantic relationship to operate and she’ll take pleasure in that you’re not afraid to take hazards in order to make your relationship better.

Will you be an introvert or an extrovert?

If you’re an introvert, this might be described as a great question to ask her mainly because it http://www.sciencedaily.com/releases/2015/01/150129094120.htm can show that you appreciate her and that you just respect her needs. Is crucial for you to make sure that she knows that you love her persona and not just her physical appearance, since this is usually a major factor in choosing a spouse.

Share →

Leave a Reply