Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Whether you are looking for a lifelong companion, a great icebreaker, or perhaps just simply something to fill the void within your life, dating in Japan is definitely an incredible experience. You will also get yourself a glimpse in to the Japoneses culture, quite different from america. The country is usually a world head in many domains, including style and beauty. This means you’ll find plenty of Western women to choose from.

The best way to get a Japoneses girlfriend is by signing on to one of the many dating websites. These sites should allow you to browse the profiles of thousands of women, supplying you with the chance to discover your https://www.theatlantic.com/science/archive/2018/08/online-dating-out-of-your-league/567083/ perfect match. Most sites in addition have a free subscription choice, but paid memberships are required to contact members.

Aside from using a nice looking software, a seeing site offers a range of useful features, including the chance to talk to other associates. The very best sites offer features just like instant messaging, that makes it easier to get in touch with members. Aside from the normal email and phone, a few sites also allow you to employ video chat. You will possibly not always be capable of speak directly to women on webcam, but you need to find out in the event she may speak English language.

https://s2.best-wallpaper.net/wallpaper/iphone/1701/Lovely-Japanese-girl-spring-sakura-kimono_iphone_640x1136.jpg

If you are looking for the best Japanese internet dating internet site, check out YYC, which email lists itself since the country’s largest dating service. This website has been around to get 20 years and features generally young experts. It’s also the largest online social network in Japan, and you’ll acquire 300 points with respect to signing up. You’ll also provide the chance to get prizes to find the best photos and blogposts on your account.

Probably the greatest features of YYC is its compatibility feature, which in turn enables you to match to users based upon your age and placement. You can also browse users’ profiles to find out more info. You can also use the site’s web browser version, which allows one to access features on the move.

The ideal thing about utilizing a dating site is the fact you don’t have to travel to Japan in order to meet women of all ages. You can also take a look at the country’s additional cultures, which might give you more regarding what a Western woman is actually looking for in a partner.

The most important piece of advice with regards to dating in Japan is usually https://japanesebrideonline.com/hot-girls/ to be sure you have some schedules before you really start to time a woman. Any time an individual, you might end program a woman so, who expects one to pay for everything, or who have uses your foreign boyfriend when an accessory.

With regards to choosing https://stillaustin.com/uncategorized/the-way-to-select-the-best-foreign-dating-web-page/ a going out with site, the very best sites are efficient and provide you with the tools you have to get started. The very best sites have also features that are worth a try, like the finest photo album the town center, which will let you share your have photos with the fresh girlfriend.

Share →

Leave a Reply