Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Choosing a Postal mail Order Bride Site

If you are looking for a spouse online, it is critical to choose a snail mail order bride-to-be site that helps you find a meet. The best way to try this is to check out the different offerings and select one that has a established track record and offers several features that are relevant to your unique needs.

Safe practices on a Deliver Order Star of the event Website

Scams are common on most dating sites, and even reputable international mailbox order star of the wedding sites can fall victim to scam. However , there are a few simple guidelines you can pursue to protect yourself and your funds from scams on overseas dating websites.

Utilize free interaction tools

The majority of the best postal mail order http://vechandung24h.com/women-from-ukraine/how-to-pick-a-suitable-ukrainian-woman.html brides websites offer communication features at no cost. This includes browsing profiles, mailing messages, and viewing people photos. Even so, some advanced services are available for compensating affiliates.

Make sure to upload pictures through your everyday life and add key info regarding yourself that overseas birdes-to-be would want to know. This will help you attract an appropriate kind of women and increase your chances of finding absolutely adore.

Start interactions with females on the ideal mail buy brides websites

To get the best of your time upon these sites, start off talking to some different young ladies. This can be made by praising their very own photos, saying hi, and asking these people about their hobbies and interests.

Remember, though, for being careful when ever chatting with girls – a scammer may well pick your target and use your individual details to deliver fake text letters or information. A fantastic mail buy bride web page will be easy to use and will maintain your information protect.

Share →

Leave a Reply