Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

A data area provider offers an on-line platform wherever parties can collaborate about documents which have been necessary for the deal. It is a secure method norton security free trial to conduct a due diligence process, as it enables parties to locate files coming from different spots without jeopardizing security.

Choosing the right data space vendor is vital for a powerful deal, since it will make or break the entire procedure. There are many considerations, including reliability standards and features, cost, customer care, and support.

The first point you should look for in a data room vendor is normally document security. It should give a variety of alternatives to keep very sensitive information secure, such as dynamic watermarks, two-factor authentication, and more.

Non-disclosure agreements are another important tool in order that the safety of your confidential documents. You can also set up a level-based agreement system lets you set up personalized access for each document and full portion of the data area.

There are plenty of data room services available, so it’s important to do some exploration to find the best 1 for your needs. The easiest way to do that is usually to read critiques of various other specialists in your market who had equivalent experiences.

The majority of online info room suppliers provide features that assist you to manage paperwork and ensure reliability. Some of them consist of dynamic watermarking, two-factor authentication, and access permissions. All these equipment communicate to prevent not authorized distribution and sharing of files.

Share →

Leave a Reply