Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you’re all set to date a https://lewebpedagogique.com/dmerieux/category/non-classe/page/68/ Latina girl, there are a few things you require to know. Before you can start up a relationship with a Latina, you need to understand the cultural differences between the two countries. It’s also important to respect their values and practices.

Online dating a Latin girlfriend can be a fun and https://www.kleinfeldbridal.com/2022/01/27/russian-symbols-of-marriage/ fascinating experience. However you will need to be prepared to handle swift mood swings. You must also be aware that Latinas are extremely cautious and do not like to be turned down or judged.

An excellent method to get to know a Latina is by learning all their language. This will likely help you communicate with her and possess that you figure out their way of life. Even if you typically speak Spanish, you are able to still a new few phrases. Then, you are able to use them to connect with her and impress her.

Another aspect to consider when dating a Latina can be financial security. In lots of Latin countries, women are required to provide for his or her families. For this reason, they will may prefer to help you as a way to financial support. Nevertheless , you should keep in mind that you can’t anticipate to pay for all the things, particularly if you’re not fiscally steady.

At the time you are on a first day with a Latin girl, you should make an effort to impress her. You should be aware to her body language and respond to her gestures. Through the kissing phase, make sure that you offer her a lot of affection. Likewise, never change the subject matter before the woman closes her mouth. Your first kiss is very important for a Latin girl.

One of the most common misconceptions about Latina girls is that they are hot-tempered. While this stereotype is quite true, it is often used as a reason to reject them. On the other hand, a woman who will be hot-tempered could have a strong personality. Many Latinas also enjoy a good laugh, which usually they’ll share with their very own partners.

Most Latin countries also teach their women to cook and clean. A high level00 man who can perform a musical instrument, you will be attractive to a Latino. These types of women as well value trustworthiness, so you should steer clear of covering your accurate self.

Latinas can be quite open minded, which is one of the reasons why latin girls for marriage it is so hard to judge all of them. They can be incredibly observant of their lovers, and they’ll observe their moods. That’s why it has the so important to possess a serious and assertive attitude when ever you begin a relationship with a Latin girl.

bosnian culture marriage

You should also be prepared to accept that it may take a few schedules before a Latin girl is certainly willing to select sex along. She’ll eventually become tired of getting personal Yahoo Translate. Eventually, your girl will start to experience pressured by simply you, which means she will not interested in your long lasting commitment.

Finally, you need to understand that you are not able to control a Latin person. Her home will always be about, and you should expect her to be your own forever.

Share →

Leave a Reply