Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

You have noticed someone you want on an online dating site, and you’re ready might them on a date. However first date ranges are always a little intimidating — you don’t discover how to http://kingakonsorskare.com/sugardaddy-rules-a-good-allocated-is-necessary/ commence and whether or not the person you will absolutely meeting includes any biochemistry with you.

As you meet the first time, you have to place on a comfortable face and present your self in the proper way possible. This includes dress up well, choosing the right spots to meet up with, picking out the perfect chatter topics and being present and pumped up about the date.

Besides that, you should also make a spark on the first day by being playful and natural. The best way to do this through being fun, talking about things love, performing new things and communicating https://100datingsite.com/de/international-dating/latin/costa-rica emotions and vulnerability.

Make a great impression in your date simply by presenting your self in a clean and trendy way, applying good quality makeup and wearing appropriate clothing that is certainly flattering to you personally both. Typically use fake piercings or ear-rings as these can easily suggest you are trying to take a look younger than you are.

You should also have a very good exit approach in place, consequently don’t depend on the date to have you residence if they feel unpleasant or perhaps don’t discuss your passions. It’s also wise to take your have transportation for the first date, because this will supply you with a sense of freedom and control.

Another important thing to do on your online dating 1st date will be truthful and straightforward about your intentions. Avoid quibbling as it can confuse and derail the relationship.

Share →

Leave a Reply