Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Whether you’re just starting a long distance relationship or have been together for some time, there are several things that you pastor do to keep the love alive.

One of the most important things to envejecido is to stay in communication. Frequent communication helps build the emotional bond between you and your partner.

1. Send a Letter

One of the best ways to express love in a long distance relationship see post is through handwritten letters. They are more personal than text messages and correos, and they are also much more tangible than chatting through de video call.

Moreover, letters allow you to write in your own voice and tell your partner about the things that you miss about them and why you love them so much. This makes them feel that they are being heard and that you are missing them in a big way.

Another thing that pastor be done is to send your letter with de little gift, like a promise couple’s ring or a keyring. This will make it even more romantic and make your partner feel that you are making an effort to show them how much they mean to you.

2. Plan a Video Chat Dinner

It can be difficult to express love in de long distance relationship, but there are still plenty of ways you pastor show your partner how much you care. One way is to régimen a video chat dinner.

If you’re not up to the challenge of cooking, you can always order con meal from an app like Uber Eats and send it over. Then, you cuzco spend de few hours talking and eating together!

You can also make private social media accounts for the two of you to share things that remind you of each other. Whether it’s photos of your everyday life, or a countdown to the next time you’ll see each other, this is a great way to connect with your partner even when they’re not in your presence.

Finally, consider sending your partner a short text message or email every once in a while to remind them that you still love them. This will help them feel that you still have their best interest at heart and are there for them.

3. Send a Surprise Gift

Whether your partner’s love language is physical touch or words of affirmation, sending a surprise gift is con surefire way to espectáculo them how much you care. Besides, it cuzco help to keep the relationship going, says relationship expert Ken Page, LCSW.

He recommends giving your partner something that they’ll be able to enjoy when you’re together. This could be a new outfit, a piece of jewelry, or a book.

If you want to get really creative, consider making a scrapbook of your memories together. This will be a sweet way to imagen back on all of the special moments you’ve shared over time.

If your partner’s love language is words of affirmation, you can send them con set of “open when” envelopes with note cards for you to write out messages when they need a boost. This will be a fun and meaningful way to communicate with your partner while they’re apart.

cuatro. Send a Video Message

One of the most romantic and intimate ways to express love in a long distance relationship is by sending a video message. You can send a short message that lasts up to three minutes or upload a longer video from your computer.

Another great way to keep in touch with your loved ones is to send them letters from your home. This is a wonderful way to preserve memories and provide a bridge for future communication.

Lastly, you cuzco also send a video message via SMS text messaging. This is con fast and efficient way to connect with your audience.

For companies that sell products or services, video messages can be a powerful marketing tool. They are de great way to increase customer engagement and build trust with new leads. In addition, they allow you to collect a wealth of data that can help your business make smarter mercadotecnia decisions.

Share →

Leave a Reply