Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Top info room service providers put reliability on a pedestal

The best virtual data bedrooms are designed to satisfy the requirements of every market and make it easier. They can help you take care of M&A lifecycle management, fund-collecting, intellectual premises management, audits, board marketing and sales communications, corporate development, secure document showing, and more.

With respect to the size of your company, you should opt for the data control features that are most relevant for your workflow and budget. For example , if you are a small business owner, a few basic functions may well suffice. Nevertheless , large organizations will need intensive support https://thepennyauctionsite.co.uk/top-antivirus-reviews-of-2020-for-small-business for their VDR technology.

Reliability is key

When ever evaluating reliability options, search for two-factor authentication, timed get expiration, multiple permission amounts, and IP-address-based restrictions. These features ensure that sensitive paperwork remain safe even though you lose the password or forget to change it.

Clients’ reviews are important

Reputable info room suppliers will have various satisfied consumers and great feedback. To recognize whether a vendor’s services are good, seek out customer feedback upon popular reporter websites such as Capterra and G2.

Pricing is usually crucial

The price of an online data area service depends on the number of users and record storage capacity you require. Some provide plans based on GBs required while some charge monthly or every year subscription cost.

User pricing is an excellent option for jobs where the range of participants will probably be limited. This model allows you to compare and contrast prices based on the number of users you plan to have in your project, which makes it easy to determine the best package for your specific needs.

Share →

Leave a Reply