Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

One of the advantages of using an online business is the fact you can reach customers worldwide. You can also generate a real living. But , you have to spend some time with your venture. To succeed, you have to make sure that every aspects of your company respect your values and preferences. If you want to generate money internet, you need to have payment processing features.

To create a successful online business, you have to choose a preview that captures your interests. You can pick a niche merchandise or a program that will serve a unique community. After that you can offer a item that customers http://themebusiness.com/ will cherish. You can also build a brand and promote it through multiple programs. It is also imperative that you keep in mind that you must have a solid strategy to ensure that you can be successful.

Some businesses you can consider are subscription box expertise, real estate, or perhaps consulting. These are generally among the most worthwhile online businesses. In fact , they have a lot of likelihood of growth. Also, they are a great way to create a long-term romantic relationship with your buyers. You can start having a small product and package it into a much larger one whenever you gain encounter.

You can also try selling your products on marketplaces. This may not be new, but it surely is increasing more traction in recent years. You are able to choose to sell digital files on your customers. They will then art print or shape these people.

Share →

Leave a Reply