Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Having a repayment processor means you can accept payments for your business. However , you must be aware with web based payments. There are many moving parts to a repayment processor. The visit here truth is to choose a system that will be good for your company, not the one that will make it harder for one to process your transactions.

The very best online payment processor is the structure meets your needs. You should evaluate features, costs, and offers before choosing a remedy. You should also choose a payment cpu that is PCI DSS up to date.

Payment processors allow businesses to accept debit and credit cards as well as mobile wallets. Several of these options are multiple solutions, meaning you are able to process repayments for your website, email list, and digital product sales.

The very best online payment processors are designed to reduce unnecessary fees and maximize acceptance rates. Depending on the transaction type, processing charges may vary.

A web payment cpu works with cards data to send it to banking institutions. The information can be encrypted and checked to assure it is secure. Once accredited, the deal is executed. The payment information is then reported back to the web page or program.

There are plenty of different payment cpus. Some have got flat month-to-month rates, while other people ask for a per-transaction fee. Should your business procedures a high amount of payments, you may request a lesser per-transaction pace.

The best repayment processors designed for online card processing are Elavon and Red stripe. These devices support several top web commerce platforms, and will integrate with almost 100 countries. They also offer competitive interchange furthermore pricing prices.

Share →

Leave a Reply