Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Asian women of all ages culture is certainly characterized by the classic gender roles that women in Asia are required to take on. These roles had been established many years ago and possess evolved with the changing social best practice rules in these countries.

https://singles-ukraine.com/wp-content/uploads/2020/04/Dating-Ukrainian-beauty.jpg

Several cultural beliefs have created a lot of anxiety for women diagnosed with to live about them and try to adjust to them. They might feel split between taking on these jobs and feeling responsible for completing this task, or they could struggle to balance their perception of independence while using values that their parents instilled in them.

In the US, these types of pressures can be especially challenging pertaining to https://www.huffpost.com/entry/signs-youve-met-the-one_l_5dfa6e39e4b006dceaa76372 ladies of Hard anodized cookware descent. The stereotypes that they will be meek and submissive, great workers but poor managers, can be a big obstacle to their professional advancement, says asian brides assortment and introduction consultant Manju Menon.

These stereotypes can be particularly harming if they are reinforced by simply those around them, including acquaintances, bosses and coworkers. They can likewise make hard for these females to achieve their particular career goals, if they are constantly struggling against the social expectations that they must be a specific way all the time.

While these stereotypes can be specifically frustrating and intimidating, there are a few ways in that they can be resolved. For instance, a few companies at this point train all their employees for you to counteract harmful racial stereotypes they may be exposed to in the office. This can help Asian women overcome the biases they may be under, in order to be viewed as equates to at work and outside of it.

Share →

Leave a Reply