Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Southeast Asia is a fantastic region to visit. It has a load to offer, especially for the budget tourist. Whether you are travelling by plane, educate, or car, there are some simple tips to help you get the most away of your trip. You can also choose to take a look at a map of Southeast Asia to discover what’s fever currently brewing.

A single of the very most important things to perform before you go is always to make a list of what you want to do. Having a clear idea of what you are looking to do could make the experience much more enjoyable. Likewise, make sure that you understand your australian visa requirements ahead of time. A lot of countries have strict laws regarding visas, so it’s far better to research these people before you leave house.

To help get the most out of your travels, you should figure out how to negotiate and practice haggling. The art of settlement is a great way to save money and steer clear of hassles. As an example, you may be capable of buy a tuk tuk at under the official cost, and you can likewise find cost effective laundry products. In fact , many Southeast Asian countries offer these services for that nominal payment.

Another important thing to do should be to pack light. If you are planning about traveling by simply bus or train, a backpack may be the way to go. But since you are going by car or aircraft, carry just what you totally want. That includes a pair of comfortable boots and shoes. When it comes to garments, a long top is a must, and a scarf or perhaps shawl is an effective way to cover the shoulder blades.

https://dailynewshungary.com/wp-content/uploads/2017/06/miss-world-kiss-doris.jpg

When it’s not at all times the easiest action to take, it’s always a good idea to get a guide book. This will help you realize what most likely seeing, and also help you discover where to go next. Additionally , you are allowed to find out the place that the best eateries and store are. Be sure you also take toilet traditional, sunscreen, insect spray, and also other essentials.

During your vacations, you should also analysis the top interesting attractions and most interesting sights. Look into the maps, the Internet, and ask local people for advice. Many of the most fascinating landscapes in Southeast Asia are definitely not the ones that you would expect. indian women Instead, you will discover places where you can study about the area’s background, religion, and culture.

It is also a good idea to find out if you need a passport to enter the destination. The Philippines is normally one country that requires travelers to have a valid passport in order to get a visa. Be sure you pack your passport, but don’t forget to take a photo of it. These will be important if you ever ought to re-enter the land.

Lastly, it’s really worth learning some useful travelling tricks. Although you may have a great grasp on the most typical travel recommendations, it’s a good idea to try something totally new. Especially in Asia, things can transform on a dime. By steering clear of arguing and doing the ideal thing, you may ensure that you have most entertaining possible on your trip.

Share →

Leave a Reply