Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

When people consult “are all mail order loved one illegal? ” they are usually referring to the US. Ship order brides are legal in the US, so long because they are married to a US citizen. The laws shield the mail buy brides from domestic physical violence and lovemaking assault.

A few of the laws that protect your mailbox order birdes-to-be are the World-wide Marriage Broker Regulation Act (IMBRA) and the Violence Against Women Take action (VAWA). Both of these operates provide proper protection to the mailbox order wedding brides. VAWA helps to protect victims of domestic abuse without frightening https://colombianwomenformarriage.org/top-colombian-cities/cali/ their immigration status.

To enter Canada, a email order star of the wedding must fulfill certain criteria. The woman must be totally free of criminal history and the woman must not be a threat towards the culture on the country. Whenever she was previously married, the woman must submit an application for an adjustment of position.

A ship buy bride may enter Down under with a Prospective Marriage Visa. Nevertheless , the australian visa does not permit the bride in which to stay the country. To get a marriage visa for australia, she need to have met her foreign significant other at least twice. People must also own a financial situation form.

When you are unsure of whether women is legitimately committed, you can check her transactions before reaching her offline. If a girl refuses to answer video calls or is normally not willing to sign a contract, she actually is most likely a scammer.

While there are a few countries that prohibit marriage brokers, most countries do not. In the usa, most of these websites are legitimately protected.

Share →

Leave a Reply