Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Finding a partner abroad is the dream of lots of men. They want to look for a woman that’s perfect for all of them, with to whom they can build a family and start a new existence together.

There are lots of places that you can connect with a bride, but the best overseas country to find a better half depends on your goals, beliefs, choices, and points. Besides, you have to take into account the fact that long connections often produce it difficult to be able to spend time with the significant other.

Asian countries would be the the majority of popular with regards to international relationships. They have a high selection of women with bachelor’s levels and are also very hard-working. They also speak English very well and understand Developed culture.

Latin America is another well-liked place for -mail order brides because it comes with an incredible diversity of ethnicities, out of North and South American girls to African and Indian women. This multicultural atmosphere makes Brazilians open to cross-cultural relationships and helps them work as a great partner https://www.platanistagames.com/category/uncategorized/page/14/ and wife for that foreign man.

East Europe is additionally one of the most attractive destinations for men who want to find a bride-to-be. Slavic females are incredibly beautiful and ambitious, plus they have an unwavering desire to achieve success inside their lives.

The Czech Republic is another superb option for guys looking for a smart and knowledgeable girl. They have a official statement lots of female gurus in different fields, as well as the country provides the highest range of women with at least one level in the world.

Share →

Leave a Reply