Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you haven’t heard of a sugar daddy standard of living, it’s a method for rich men to meet and particular date younger, more exquisite women. It’s a mutually beneficial option that involves conference for times and travel mutually, but not much else.

Benefits of Being Sugar Baby

As a glucose baby, likely to be able to travel the world and live an spectacular life http://www.distribution.finance/page/387/ with your sugar daddy! You’ll get to enjoy fresh cultures, check different cuisines and see the benefits of dating a younger woman authentic beauty of the beautiful planet.

You’d in addition have a chance to learn about the culture and history of other countries. You may to know the lifestyle, their people and customs and will be in a position to take back with you some the world being a souvenir out of your time abroad.

It’s a great way to make your dream come true and to show off the earth to your dad! You’ll never become short of gift ideas and outfits, so you’d look certainly stunning to your daddy.

Furthermore, you’ll be able to go through the real wealth of the world. The sugar daddy will reveal the best of all things that this world has to offer and teach you tips on how to enjoy it!

If you are a glucose baby, you have to clearly reveal your preferences and what you want through your relationship. You must create a talk with your sugar daddy about your tastes and desires so that both of you know what to expect.

Share →

Leave a Reply