Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Dating international ladies looking for a sugar daddy to send me money is an excellent choice for people who desire to meet a wonderful woman in another country. It is a great way to know about new cultures and customs, and it might even bring about marriage.

The first step in finding a foreign wife is deciding on the best dating web-site for you. A good webpage will be able to connect you with single Asian, Latin, or perhaps Slavic ladies in a secure and private environment and help you build long interactions.

Online dating sites for relationship is a fad that has been becoming more popular in recent years. http://bundelkhandnirmanmorcha.com/?p=2882 A recent examine has shown that couples who time frame online are more likely to make the change into marriage, in comparison with those who started out off-line.

Primary date using a girl is always the hardest component, so here are some tips to make it easier for you:

Language and culture limitations can cause concerns when you go on your own first night out. But if you take the time to uncover her local language, she’ll be pleasantly surprised by your effort and hard work.

The next step in the act is getting together with her parents, which will as well help you understand her more fully. Her parents will want to know why you are going out with her, and what kind of person you are.

Finally, if you don’t have enough a chance to travel, a phone translation service is a wonderful alternative to correspondence. These companies include translators throughout the world who will help to make phone calls suitable for you and help you speak with her. There is no requirement for all those services, and you could make use of them as many times as you like.

Share →

Leave a Reply