Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Performance management and HR outsourcing are two crucial equipment that business employers can utilize to help ensure they are obtaining one of the most out with their human resources. Outsourcing techniques these functions allows businesses to focus on the key business activities. In return, they are able to spend less and period.

A professional company company (PEO) can help you businesses draw in and continue to keep top ability while as well offering inexpensive benefits. Through on the management responsibilities of a company, PEOs give businesses with access to HOURS professionals and a full suite of HR products and services.

A PEO can manage employee rewards, including pension plans, medical health insurance, and workers’ compensation. Additionally, it can negotiate the very best rates in these items without reducing quality. Can make the PEO a cost-effective resolution for small companies that want to succeed in the level of solutions offered by a Lot of money 500 provider.

Companies that delegate their HOURS functions as well here are the findings take pleasure in the benefits of increased efficiency and productivity. Outsourced HR experts can evaluate a provider’s needs and recommend the most efficient metrics pertaining to measuring staff performance. They will also support develop and implement disciplinary measures.

Every time a firm outsources the recruiting and selecting process, it could possibly focus on the core business activity while its HR group is freed approximately work on even more strategic and complex tasks. If the organization decides to outsource pretty much all HR features, it can preserve significantly upon its staffing costs.

Businesses can also improve the performance of its employees with a performance operations plan. The routine defines targets, goals, and objectives. It also outlines types of procedures that employees need to adhere to.

Share →

Leave a Reply