Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

When it comes to international dating, there is certainly an array of apps available. These include JDate, OkCupid12, BulgariaDate, https://onebeautifulbride.net/hungarian-brides/ and Zoosk, among others. Each one of these is certainly aimed at particular demographics and offers a variety of features for users.

The Philippines is considered the most popular nation for intercontinental dating

The Philippines is actually a diverse archipelago in the West Pacific that is home to over several, 000 island destinations. It borders the Pacific Ocean towards the east and Taiwan towards the north. When it comes to demographics, it’s the 12th many populated nation in the world.

There are a lot of aspects to Filipino culture. For one, it is a Christian nation. It also has ancient Asian and colonial has a bearing on. As a result, they have its own completely unique dating and courtship traditions.

Eastern Europe is the second-most popular place

Eastern Europe is mostly a region of Europe comprising the countries of Bulgaria, Czech Republic, Hungary, Biskupiec, poland, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Moldova, Georgia and Latvia. It is used to designate countries previously under Communist/Socialist regimes.

In historical context, Far eastern Europe can be defined by the Baltic Sea in the north, the Black Sea on the south, and the Ural Mountains around the east. Nevertheless , these limitations change with political and cultural elements.

JDate is best for Jewish people looking for Jewish lovers

JDate is one of the most well-liked Jewish dating sites in the world. It offers several unique features that help Legislation singles locate love. The website allows users to search for additional members by simply age, site and intimacy.

You may also get suggestions from the site on how to make your relationship expertise. There are also recommendations from previous members from the service.

ColombianLady rivals with other international internet dating apps

Taking into consideration the numerous dating programs out there, finding the best one to suit your needs may be a job in itself. Among the top opportunities is ColombianLady. They features an impressive corresponding system and a great portable app which makes it as easy as transferring your hands across a keyboard. The web page offers lots of choices for communication, including chat, text, and video conversation.

DateMyAge is a credit-based dating platform

DateMyAge is actually a free online dating service that allows users to meet different mature lonely women. The site was made specifically for these aged over 45 years.

DateMyAge has more than six-hundred, 000 documented members. Mostly, the website’s number of users consists of males. However , girls can also use the web page. In addition , the web page is available in both equally web and mobile applications.

DateMyAge offers versatile payment options. It allows credit cards, PayPal, and Australian visa. Additionally , this supports other styles of payment like Apple Pay.

SofiaDate is a website to find Western european matches

SofiaDate is a web based dating internet site that attaches western guys with East European women of all ages. It offers an array of communication alternatives and remarkable prices.

An individual interface put in at home to understand, and it has many features. For example , it includes an interesting video chat characteristic that works very well.

Users can upload pictures, receive video or graphic content, and write text messages. They can likewise send icebreakers to other users and get meeting demands.

Zoosk is mostly a one-stop international dating software

Zoosk is known as a one-stop international dating software for lonely hearts from all over the world. With more than 40 mil members and an impressive social network, Zoosk is an excellent way to fulfill people by anywhere in the world. This great site is designed to appeal to pretty much all tastes and ages.

Zoosk uses advanced technology to look for suits. It has a behavioral matchmaking engine that uses data accumulated from customer activity and preferences. The site also offers a variety of search filters, that can be used to look for a date regarding to grow older, education, ethnicity and more.

OkCupid12 claims to make 90 million relationships a year

OkCupid12 is a internet dating app like no different. While they don’t have a physical presence during my town, the oh therefore named app offers managed to scoop up a slew of savvy true romance and guys alike, oh yea and do each goes home with you? OKCupid12 is probably the full of the courtroom. To prove this fact, they will hosted a little but enthusiastic competition a few weekends before.

Lovoo is a The german language dating software

LOVOO is among the top internet dating apps with regards to Germany and European countries. It has a total of over 4 million users and is the main dating application in Austria, Italy, Swiss and The country of spain.

Since it launched in 2011, Lovoo has evolved by a simple dating site to a full-fledged platform. They just lately added a thrilling new characteristic referred to as Icebreaker. This kind of feature allows users match other lonely hearts through innovative means.

Frim and Mamba are Russian dating software

Mamba and Frim are two of the most popular Russian world-wide dating programs. They let you meet amazing single girls from around the world. But there are some things to find out about them.

While they are both interesting options for communicating, you should note that both are relatively new to the market. This means that lots of the profiles are unverified.

Share →

Leave a Reply