Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Latino online dating sites are designed to help you meet the correct person. It takes time and effort to get a good match. However , by using the right internet site, you can make your search a success.

The very best Latino internet dating sites are those that combine social networking and dating features in a single app. They also offer several features free of charge, making it easier for you to get connected to more potential matches.

The top ranked Latin internet dating sites have significant databases of singles. You can surf information, send announcements, and even initiate live chats with members. Most sites provide a free trial period so you can try their solutions before you commit to a membership.

For a critical Latino, it pays to take the time to find the right internet site. These https://ventsmagazine.com/2019/12/22/7-interesting-facts-about-online-dating/ websites quite often offer tips and suggestions to help you continuing your journey. Depending on the form of site you decide on, you may need to purchase certain features. A lot of offer add ons and regular monthly support.

https://image.shutterstock.com/image-photo/beautiful-woman-latex-suit-whip-260nw-1203413011.jpg

One of the best rated Latin online dating sites can be LoveFort. This site offers a clean and modern design, along with detailed profiles. Participants can also write about video clips and emojis, along with mails, peel off stickers, and even chat.

Another web page worth considering is usually LatinoCupid. This web site is https://confettiskies.com/ecuadorian-women/ great for American men seeking to date Latina women. In addition , it offers a stunning software, an impressive user database, and an excellent rip-off safeguard.

Share →

Leave a Reply