Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

There are plenty of sugar daddy websites out there. But is not all of them are good. Some are shady, and might waste your time and efforts and cash. If you are searching for a web page that can help you find a better sugar daddy, have a look at these five options.

The vital thing to consider is the size of the user base. Affair Alert, for instance , has about 10, 1000 members in the average individual’s area, however it is a relatively new site. In contrast to many sites that happen to be only directed at sex, AFF focuses on the financial aspects of connections, meaning that it can be a superb choice if perhaps you are looking for someone using a bit of extra cash.

What’s The Price is a cross dating and sugar daddy site. It enables you to bid on times, but it isn’t actually a site for the purpose of serious, long term relationships. Nevertheless , it does possess a number of cool features. Based on your budget, you could make your way through the large database of potential sweets partners. You may also chat with the best sugar daddy sites complements, send all of them gifts, plus more.

Another good sugar daddy website is Ashley Madison. 2 weeks . popular internet dating and casual sex internet site. They will don’t require one to be wealthy to sign up, and it’s really easy to create a profile. A very important factor to keep in mind even if is that they aren’t specifically a sugar daddy web page, and it is important to be clear what you are contemplating in a site https://www.jstor.org/stable/349137 like this.

For those interested in a lot more mature online dating experience, there is Elite Singles. This site is particularly geared toward youthful, successful men, but several charging open to women. Ladies here are well-educated, and tend to always be professionals.

Among the best features of this great site is its advanced search filtration. You can seek out certain qualities, such as time, location, and annual income. As well as the best part is that you can filtration system by price.

As you may expect, SugarDaddie is one of the earliest and most well-liked sugar daddy sites around. Actually it’s popular that it can be been featured upon several well-liked television shows. Besides letting you create a great anonymous profile and place competitive bids, this site also offers a cellular app.

For anyone who is looking for a less expensive sugardaddy website, consider WealthyMen. Their particular “Wealthy Guys Guarantee” is a nice contact, and it’s the best bet that you’ll meet a compatible meet within 3 months of account. The site gives two numerous pub levels, and you can even pay through bank copy. The best part is the fact you’ll be able to browse full background, upload infinite pictures, and even more.

The best sugar daddy website for you is the one that works best for you. To make sure you get what you want, it’s wise to create a crystal clear and complete profile, along with set up a low cost. Lastly, become active in responding to bids and producing your own provides.

Share →

Leave a Reply