Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

There are five basic parts to a powerful husband and wife marriage. One is the physical element, another is the logical component, and the last three happen to be emotional.

To get relationship heading includes many things, right from keeping up the romance to fostering the bonds among the other person. But in in an attempt to make the interconnection work, couples should be able to talk effectively in addition to a believable manner.

The top means to establish connection is by matching http://educacionparvulariapm.uach.cl/2021/08/page/8/ the intelligence numbers of each spouse. This can be a problem in some couples. Yet , this does not mean they must be rigid or incapable of having creative.

The most obvious benefit of great communication is the fact it helps to ensure profound results to discuss and negotiate any issues that come up. Couples who have good communication are also not as likely to allow all their egos to override objectivity.

One way to boost the hormone balance between you and your spouse http://mailorderbride4u.com through showing your appreciation. The different is to look after your spouse. Even a simple hug can do wonders. Not really taking care of your spouse-to-be’s needs could cause your romantic relationship to damage.

A well-maintained marriage may be a sign of grace from the highest. Likewise, the other previously mentioned must-have is the capability to love your lover, even when they are really not as adorable as you are. Regrettably, inside our current lifestyle, this is often neglected.

For instance, the best marital relationship is the one that makes the spouse happy. Although this may not be the easiest thing to attain, it is a valuable goal. When a few works hard to ensure that one another is content material, they are very likely to be more happy and better.

There are numerous ways to achieve this, by using creative alternatives to making the time per other. Having a nutritious marriage may be a lifelong determination, and it’s crucial to work at that, especially for a married couple.

The easiest way to show your thanks is to inform your partner how much they mean to you. Making use of the same expression of gratitude every time you see or perhaps talk to your other half will help build a good foundation for your relationship.

The very best marriage is the structure has a little bit of everything. You and your partner should have the ability to enjoy the benefits of each other’s provider, as well as discuss the burden of caring for your relatives. In addition , your marriage will be more secure if you both have the same understanding of your role inside the family.

The best marriage is the one that is built on trust and value. This can be a good idea to not forget that no matter what you do, you are accountable to God and your spouse. As being a end result, you and your spouse are obligated to do precisely correct, not just can be convenient or perhaps fashionable.

If you’re looking to start a new relationship, you should expect to have a rough ride. The best way to ensure an easy transition into your new life together should be to know the issues ahead of time.

Share →

Leave a Reply