Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

One of the most significant things remember during a first day is https://www.cozymeal.com/team-building-activities/ice-breaker-questions to choose the proper topics to discuss. A good earliest date matter is the one that allows you to find out more about your night out. Here are some ideas to help you.

http://www.malaysiaminilover.com/images/thai-girls/thai-girls3.jpg

Ask about the individual’s friends. Being aware of regarding the person’s close friends can be a good way to learn more of their values. Make sure learn more about your date should be to ask them of the family. Frequently, people can be shy about dealing with their family. However , it can help you discover more with regards to your date and create a thrilling conversation.

Talking about your hobbies and interests is a great way to get to know somebody. You may have a similar hobby or if you date, or you might have something completely different. It is also an opportunity to talk about new learning experiences. The date’s passions will show a lot of the character.

Sports and music are also well-liked first particular date topics. Place be fun and interesting, but don’t forget to keep it mild and playful. It is very important to get to know your day, and avoid receiving too deep on topics just like sex.

First goes can be scary, so you want to come with an enjoyable experience. Start by requesting light and fun concerns. Doing so will help you make a great first impression.

There are several other great ideas for first date topics, including your most loved music and films. Try to avoid issues that are too serious, because this can https://elitemailorderbrides.com/belgium-women/ cause a stalemate. Instead, concentrate on the benefits of your time frame, and hope for a better future.

Share →

Leave a Reply