Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Finding a partner abroad certainly is the dream of lots of men. They want to find a woman who is perfect for them, with which they can construct a family and start up a new life together.

There are several places where you can meet a bride, however the best overseas country to find a better half depends on aims, beliefs, choices, and focal points. https://trt1anahaber.com/2021/03/20/all-about-mailorder-brides-to-be/ Besides, you have to take into account the fact that long https://russianmailorderbrides.info/guide/facts-about-russian-women/ interactions often produce it difficult that you should spend time with your significant other.

Asian countries are definitely the the majority of popular pertaining to international partnerships. They have a high volume of women with bachelor’s certifications and therefore are very hard-working. They also speak English well and understand European culture.

Latin America is another well-liked place for ship order birdes-to-be because it comes with a incredible diversity of ethnicities, out of North and South American girls to African and Indian ladies. This multicultural atmosphere makes Brazilians open to cross-cultural relationships helping them work as a great man and wife to get a foreign person.

Eastern Europe is additionally one of the most appealing destinations for men who want to find a new bride. Slavic women are extremely beautiful and ambitious, and in addition they have an unwavering desire to achieve success in their lives.

The Czech Republic is another great strategy to guys buying smart and informed girl. They have a lots of female experts in different domains, and the country contains the highest range of women with at least one level in the world.

Share →

Leave a Reply