Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Best antivirus software designed for Windows

The very best antivirus software for Glass windows shields you against a variety of threats, including viruses, ransomware, trojan infections, rootkits, earthworms and spyware and adware. It can also protect you from phishing schemes, keyloggers, adware as well as identity theft.

Midrange anti-virus packages from $60-80 on a yearly basis https://removecreditcard.com/how-to-use-your-xbox-controller-on-pc and sometimes add parent controls, webcam protection as well as other features (like a great anti-theft feature intended for laptops). Superior “security suites” include all the things an anti virus brand may offer, like pass word managers, a VPN, back up software and online storage space.

Light on system methods

The malware software program you choose should have a minimal influence on your PC’s performance, in the event any. Meaning websites ought to open quickly, apps ought to download and open quickly and file copies will need to take as little time as possible.

User friendly

The best antivirus software is simple and straightforward, without having complicated options or other stuff. Ideally, you will be able to work it and use it without needing to rely on an IT authority.

Mac users should seek out software that is definitely specially designed designed for the operating system, and refuses to interfere with other programs or issues with your equipment. Specifically, you want one that could protect your personal computer from spyware; block ransomware; clean older systems with outdated security software program; and stop your Mac from acting like a vector designed for infecting other machines.

Norton 360 is a top-tier protection solution that stops lots of different malware in real time, wards off vicious websites and includes LifeLock identity theft protection. In addition, it offers a robust firewall, webcam monitoring and parental controls.

Share →

Leave a Reply