Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Whether you are looking for a Latina bride or simply a woman who also understands and appreciates the culture, there are numerous options available for you. There are online dating services, mail order brides, and ambiance tours. These kinds of options have got their pros and cons. Based on your budget, you may choose which option is best for you.

Online dating is easy and convenient. However , you need to be careful. Some Latinas have a tendency to turn into jealous of american men. Some may think that you are better educated and they are more gentlemanly than you really happen to be.

It’s important to remember that you must take care of your Asian girlfriend. The girl might have problems of her own that you should handle. For example , your lover may not be happy with the attitude toward her family members. You also have to ensure that you control her goals.

Many Latin women are concerned about inequality in their countries. Nevertheless, the majority are very devoted to their families. Actually the majority of them would like to get married and have got a family.

Although they are good and very difficult, they nonetheless look really. They have delightful waves and curls. As well, they have piercing brown eye. Compared to most American women, they have a lot of organic beauty.

Most Latino females are also nice. They desire to go to the fitness center and engage in different sporting activities. While they are active, https://order-bride.com/latin-girls/brazil/ they take wonderful care of themselves. This means that they are good plus they are very well-groomed. As a result, they are attractive http://www.eyaktek.com/uncategorized/the-very-best-international-going-out-with-site-free/ to a gentleman who can really take care of him self.

Although most Mexican ladies love to meet the spouse personally, they are also extremely interested in online dating services. Not only is it easier to find a Latina bride, but it really is also less expensive.

If you are planning to particular date a Latino, you need to show her that you are serious about her. You should show her that you are eager to learn about her culture. Ensure that you be respectful of her personal space. Crucial avoid producing a field when the lady gets angry or aggravated. Instead, you should be charming and humorous.

During your time jointly, you should also try to engage her in a lot of video chats. Employing body language to communicate with her can be effective. Another way to do that is to learn a couple of phrases in Spanish. You can even start learning Bachata or salsa. Taking up a spare time activity like this will show her that you are considering her lifestyle.

One way to make her feel that you are searching for her is to ask about her family. Also you can inquire regarding her friends. Her close friends can help you find out more on her traditions.

Finally, you must make her feel special. You should try to create her think that you can be a authentic gentleman and that she merits a good person. Besides, you should not be shy to let her know how very much you love her.

Share →

Leave a Reply