Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

When it comes to selecting a partner, the primary things you should consider is what she has. A good wife should be dependable, strong and able to cope on her own. They should be willing to quit some of their personal space to get a better balance using their significant other.

Having a sense of joy is also a superb sign. Possessing a little fun every now and then is very important as it will help keep both completely happy. This could be by means of a few comments or a funny storyline about your significant other or youngsters. Laughing jointly is a great https://take-action-with-keion.blubrry.net/2020/05/04/e-mail-order-bride-review-starring-saoirse-rand-and-diane-lane/ way to bond, especially when your relationship is usually strained.

A good better half also takes a proactive strategy towards her husband’s wellness. She prays pertaining to him and regularly meditates. She makes sure the home is actually a healthy very safe place on her behalf family to live. The girl will be more than willing to appropriate her husband when he is certainly making problems. In return, she could be a little more likely to the actual same on her behalf own.

One of the most fascinating qualities to look for within a potential spouse is the ability to communicate. You should be willing to talk about whatever and everything. Even when you’re disappointed, it is important to speak up. Or else, you’ll just intensify the problem.

Another thing to consider is definitely the health of the https://prettyrussianbrides.com/from-slovenia/ possible bride. Guys rank her health among the top five materials items to consider. If she is definitely fit, healthier, and in good shape, she could be a better partner that help to make the relationship even more effective.

Being responsible significant other will make the husband experience secure. It will likewise be a better way to demonstrate him how much you care. He’ll appreciate the fact you have a dedication on your marriage. Also, having a realistic alternative will help you make enough funds to cover the expenses of having a family.

You will discover several things to consider when selecting on the new partner. But it is important to considercarefully what is most important to you. Your spouse aid part of your life for a long period so it’s important that you find the right person. Choosing the wrong person may have a negative impact on your romantic relationship.

While there is no particular science lurking behind this, the very best answer to the question “what happen to be the best qualities to consider in a wife? ” is “what can be your character? ” To find out what a person is truly like, you must spend time with her or him. Doing so will give you a notion of what kind of person he or she is and how you can best relate to them.

Lastly, a superb wife may have the following attributes: a sense of wit, a good work ethics, and a good attitude. These types of qualities will make your romantic relationship a whole lot more entertaining.

Share →

Leave a Reply