Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Executive get together software is a device used to assist in business meetings. This enables persons to share documents, audio and video stuff and make sure they may be recorded and transcribed for future referrals.

The main benefits of using this type of software program include:

Period Saving & Simplified ManagementOne of the most significant advantages of using this platform is that it helps produce transparency. It gets rid of the need to send out paper replications of important files and provides all versions of documents online so that any person can access them out of any location at any time.

Reliability & Confidentiality Risk

The important thing to ensuring that the information shared during professional meetings is always private and private is to choose a software that is fully compliant with market and government regulations regarding data reliability and privacy. Without right protection, hypersensitive information could possibly be subject to something breach or be supervised by third parties, which can lead to data leakage and reputational damage.

Simplicity & Integrations Risk

The quality of the user user interface and the convenience with which members can connect to the platform are both necessary factors think about executive meeting software. The UI needs to be intuitive, and it should support mobile devices in order that meeting members can gain access to the platform right from anywhere in the world.

In addition , it should include good more tech support, user support, tutorials and workflow training to ensure users can quickly be able to use the software and its features. It should likewise integrate with popular organization applications just like Office 365 so that meeting participants may access their calendars, messages, and other work tools during meetings managed with all the software.

Share →

Leave a Reply