Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

VDR for people who do buiness is a protected online device that streamlines the functions of a provider. It is a great approach to manage hypersensitive documents, and ensures the privacy of important files.

A VDR for business provides a range of benefits to corporations of all sizes. From your savings of travel expenditures to the security of important documents, this program can help your company to https://businessdok.org/2022/03/benefits-of-virtual-data-room-services-in-todays-global-economy/ achieve their goals.

Utilizing a VDR for people who do buiness can make it easier just for companies to collaborate with people around the world. The reason is it helps businesses to communicate from varied locations without needing to invest time and money traveling.

VDRs are designed to be easy to use, they usually should be easy to customize to meet the needs you have. They should also provide features such as versioning and document mapping. You should examine using a VDR installer to find out which of their features are the most effective for your organization.

Another advantage of using a VDR is that it will allow you to conveniently share data with your crew and external parties. These might include clients, traders, or various other parties that need to review your documents.

The right VDR for business can even allow you to shield your company’s data coming from cyber problems. Some VDRs offer multiple data centers and multi-factor authentication.

Other features you should search for in a VDR include a selection of survey types and technical support. For instance, a good VDR for people who do buiness should allow you to create and edit customer permissions.

Share →

Leave a Reply