Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Unique Honeymoon Destinations That Aren’t Your Traditional Beach front Holidays

If you’re a couple that can’t get enough adventure and such as the idea of starting your wedded life with a worldwide trip, these types of unusual vacation locations are perfect for you. From the driest desert in the world to a skylodge where you have to scuba plunge to reach the room, these are generally some of the most different places that will assist your vacation extra special!

Atacama, Chile

If the thought of spending a week in the midst of the desert fills you with jealousy, a trip to Atacama is a must with your list. This kind of driest desert in the world gets strewn with flowers every September and November, as well as the sunset is one of the best things to look at here.

Switzerland

Switzerland can be described as beautiful Eu country with scenic villages, stunning mntain scenery and an stunning culture that’s simply perfect for couples searching for a romantic getaway. It’s also an ideal destination for couples who love wines, as areas is home to a number of the world’s most famous vineyards.

Barbados

With a exotic local climate, sandy beaches and plenty of romance, Barbados is a popular Carribbean destination that makes a great choice for any honeymoon. There are numerous resorts and hotels over the tropical island, making it no problem finding a place gowns perfect for you.

Maldives

With thatched-roof bungalows https://topmailorderbrides.com/asia/brides-from-pakistan/ and crystal-clear lakes and rivers, the Maldives is one of the most iconic honeymoon vacation destinations on the globe. If you want to splurge on your stay, book extra resort with overwater accommodations and private jump pools. The resorts also offer activities such as snorkeling and scuba diving.

Share →

Leave a Reply