Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you are considering dating online, you’ll need to be aware of the risks. You may be placing yourself in danger of identity fraud, sexual nuisance, and even physical danger.

Online dating sites can be a smart way to meet persons. However , it is also a victim of over the internet scammers. Here are some steps you can take to guard yourself.

First of all you should do is check out a internet dating site’s web page. This will give you a sense belonging to the site’s level of privacy policies. Also, be sure to read the “about us” section. Be wary of sites that want payment for membership. A lot of sites can hold on your information, which include photos and information by previous users.

Seeing apps allow you to search for persons based on their suitability scores and location. You can also check out other dating profiles. Ideally, you ought not reveal your own personal information asian brides online until after you meet. That is because unknown people can easily steal your name by gaining http://www.asstr.org/~Kristen/ access to your social media accounts.

http://www.filipina-bride.com/photos/11/jhuy-manila-10848-17928.jpg

A good online dating app could have a “about us” section. It should describe the website’s guidelines, which could add an additional layer of protection. They should also notify you regarding offensive content.

Online dating is known as a new and convenient way to connect. But it really can also be elegance place. In fact , the F reported eighty-five cases of romance scam in Ak in 2018.

You can steer clear of these complications by locating a dating app or webpage that has a high barrier of entry. This will likely prevent you from conference people who avoid match your criteria.

Share →

Leave a Reply