Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

A digital data place is a private online repository for company documents. Choosing used during M&A transactions, loan supply, and in private equity deals.

Online data areas can increase the way you handle your due diligence operations. They provide secure file transfer and collaboration equipment that make it easier for you to share important info www.dataroomworld.com/10-things-you-should-know-about-virtual-data-rooms/ with others.

Electronic data rooms in addition provide complete confirming capabilities. This allows you to easily track all of the activity within the room and get a better notion of what is happening. The chance to track your activity and analyze tendencies is a great way to enhance the effectiveness of the virtual data room.

Research is an important part of any offer. Through this process, you must review a lot of documents and several corporate information. You need to shield this sensitive data in order that it does not trickle.

Fortunately, virtual data areas can help you reduce the time and cost of the assessment process. There are many types of virtual data rooms available, and you ought to choose the the one which suits the needs you have best. However , it is important to make certain that you find an alternative that is simple to use and will pursue to grow along.

Before choosing a VDR, you should first evaluate your existing and long run needs. Following that, you can assess your options. A few VDRs offer a range of diverse security features, including dynamic watermarking, audit logs, and color-coded reports. These types of security features will ensure which you can trace every copy of the data and locate the source of your leak.

Share →

Leave a Reply