Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

An diamond party is an excellent way to celebrate your newly involved status and get ready for the best day. You will find https://sites.ffkarate.fr/vienne/2022/12/02/simplifying-rudimentary-factors-for-mail-order-girlfriend some basic etiquette suggestions to follow which will ensure your bash is a success, yet it’s also important to end up being flexible and personalize the get together for your own personal style and comfort level.

Social grace for a great Engagement Party

The proposal party is the chance to begin with building connections between your households, which is why it has the so important to think about the types of the people you invite and the setting which will very comfortable fit these people. You’ll want to make sure that the party is a blend of formal and casual consequently everyone can get pleasure from themselves.

http://onlineoptimizers.eu/affectionate-honeymoons-in-latin-america

A great place to experience an engagement party is at a restaurant, nonetheless it’s also feasible to schedule a celebration at someone’s home or in a private space. A cocktail party, a barbecue or possibly a sit-down dinner are all options which have been ideal for this event.

https://rexstores.000webhostapp.com/2022/09/are-latin-frauen-pretty

Etiquette for Gift items

It is customary to buy products for a great engagement party. But you don’t have to go overboard, as this is a once-in-a-lifetime celebration and the bride and groom https://ukrainianmailorderbrides.net/ should feel pushed. If you do decide to accept something special from one of the guests, make be certain to acknowledge that and display this on the table with gratitude.

Etiquette for the purpose of Toasts

A toast is an effective way to bring everyone together and welcome the party’s guests. The toasts do not have to be long or magnificently written, but they are an exciting way to share an exclusive message using your guests.

Share →

Leave a Reply