Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

First appointments are stressful, especially if it’s the one who also is trying to strategy the event. Luckily, there are a variety https://www.unicef.org/protection/child-marriage of fun first date ideas which will https://elitemailorderbrides.com/guam-women make you with a good impression without breaking the lender.

https://russian-mail-order-bride.com/wp-content/uploads/2019/11/Latvian-brides2.jpg

A new new skill and get your time frame with you

Fine art class is mostly a fun approach to my while learning something. This is a fantastic first date idea intended for teens and adults similar, as well as a approach to have a long time to get creative using your date.

Go to a zoo to see how they interact with their pets

For people who absolutely adore wildlife, browsing a tiergarten is a great thought for your initial date. You can book a private tour to go behind-the-scenes watching the pets at enjoy.

Go for a cycle ride and explore town

A bike ride is a perfect first date idea for adventurous type couples so, who love receiving outside. That you can do a quick trip together or a long, charming one if you two are up for it.

Picnic in a recreation area or organic garden

A picnic is a best way to have enjoyment from some time at the same time in mother nature. Pack a tiny picnic container with appetizers and refreshments.

Stargaze in a recreation area or organic garden

If you are looking for a thing off-the-wall and romantic, stargazing is a great alternative. Grab a constellation data and a blanket, load up some nibbles, and mind outdoors for some quality time at the same time.

Share →

Leave a Reply