Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

The Dominican Republic is one of the most beautiful countries in the Caribbean. Having its warm problems and wealthy natural beauty, the country https://www.brainyquote.com/topics/dating-quotes is a perfect destination for calming holidays. You are able to locate a lot of interesting and unique sites when you travel to the Dominican Republic.

When you visit the Dominican Republic, you may enjoy the tropical rainforests and tropical beaches. There are also several cultural and historical sites.

For a vacation to the Dominican Republic, it’s important to package your itinerary carefully. Many of the country’s attractions are definitely not very close towards the major resort areas, so you want to arrange your travelling in advance.

https://www.davidwygant.com/wp-content/uploads/2016/12/online-dating-secrets.png

Choosing the right organization for your travel can make each and every one the. There are several companies that offer private vehicles for hire. If you plan to take longer dominican women trips, Supremo Bavaro or Caribe Activities are the best alternatives.

If you are visiting the Dominican Republic for your day or possibly a month, you may able to experience a great deal of local customs. Music, traditional dance, and nationwide festivals happen to be among the many things can enjoy in your vacation.

You can decide to stay in hostels or private homes. Hostels are ideal for travelers traveling on your. Some hostels even give private areas.

Public transportation is frequently good in the Dominican Republic. The main way to understand the country is by taxicabs, bus, and public minivans, that are called guaguas.

Share →

Leave a Reply