Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Heavy drinking can also look like occasional binge drinking — more than five drinks in a night for men and people AMAB or four for women and people AFAB. Binge drinking at least five times a month is considered heavy. If you keep up this pace for as little as six months, your risk of developing alcohol-induced hepatitis rises significantly.

  • I’ll contact a couple providers and see if they have any general information to provide you.
  • You expect them to diagnose/advise you based on a few words in the reply section?
  • Running into furniture, falling into a something hard, or being struck by a flying object could all leave you with bruises.
  • The comment section is a place to engage in conversation with fellow readers.
  • In mild alcoholic hepatitis, liver damage occurs slowly over the course of many years.

Your stools might be dark, bloody, black, or tarry. You may have frequent nosebleeds or bleeding gums. You may vomit blood or material that looks like coffee grounds. Alcoholic liver disease also can affect your brain and nervous system.

Alcoholic cirrhosis

Why haven’t other people catching a clue as to what the response is going to be, rather than continuing to post their most personal medical issues right here? I had a 4 wheeler wreck in 2013 and still have a hematoma to this day. Here’s what Candy could provide in response to, “What does a regular period have to do with random bruising?” She also shared some additional insight about abortions in general.

How long does alcohol affect bruising?

For the average healthy guy (say, drinking one or two drinks per night, or fewer than 14 drinks per week) the alcohol-related effects on bruising are temporary, and no real cause for concern. They should dissipate after three or four days.

Shine365 is your source for healthy living information from Marshfield Clinic Health System. Every day you’ll find helpful ideas and advice on a wide variety of health topics to help you and your family live well. Anyway, I get this too in my thighs and it feels just like you say. My thought as well look like somebody has kicked the crap out of me.

Blood Disorders

It may be nothing but today my friend came into work and showed me two giant nearly identical looking purple bruises on the back of her calves/knees. Upon asking her what happened she said the only different thing is shes began working out more–specifically running on a tredmil. When she asked the physical therapist at work what he thought it may be he gave her a quizical looked and asked if her periods were regular. She lied and said yes, even though she recently had an abortion and they have not been regular at all. What does a regular period have to do with random bruising?

This can lead to a condition called alcoholic hepatitis. The early stages of alcohol-related liver disease often have no symptoms. Because of this, you may not even know that you’ve experienced liver damage due to alcohol. Great, does alcohol cause bruising I’m always bruised and just noticed today a whole string of little dot bruises are all over my upper left thigh going up in a like a constellation. I didn’t bang it, give birth, had an injury or anything even close to that.

Share →

Leave a Reply