Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

When it comes to online dating, do latino women like white guys?

The first thing that you have to know is the fact Mexican females https://mailorderbride123.com/latin-america/falkland-islands/ not necessarily racists, but they do sometimes find it hard to date white-colored males. This is because they may have to overcome a lot of prejudices and stereotypes, especially when considering their appearance.

Another thing you have to know is that Philippine women are extremely hard-working, they usually want to succeed in lifestyle as much as possible. That they have also the organization belief that if they put in their greatest hard work, they can do anything. This attitude could be a great advantage in your romance, as it can help you to work harder and achieve more.

If you’re buying partner with the same outlook, you should think of dating Mexican women. They are also very mindful of their as well as will make sure that they can stay close with them.

In addition , they are really very great and hospitable. They also desire to receive presents and will quite often send you blossoms and items if you’re willing to reciprocate.

They’re very attractive, with an olive or brown complexion and well-sculpted bodies giving them an organic look that most people can’t ignore. Their deals with are incredibly significant and they own gorgeous eyes that evoke romance, excitement, and feelings of fondness.

Besides their loveliness, Mexican gals are very excited and extroverted. They are also susceptible to mood swings, and in addition they can be very hostile when they receive angry or perhaps frustrated.

With regards to dating, latino women happen to be garden weddings receptions typically looking for a secure and supportive life partner rather than an individual who’s simply physically thinking about them. They may sleep with you somewhat, but it will probably be only after you have spent a fair amount of time together and have founded a solid foundation with regards to the relationship.

Despite the stereotypes and prejudices that lots of people have about Mexican ladies, they are actually super easy to get along with and are very loyal with their partners. They will can also be very charming and want to spend the rest of their particular lives with someone that they love.

Share →

Leave a Reply