Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

In recent years, Lithuanians have shown an interest in going out with. Although it can be a difficult task, there are a variety of possibilities to males seeking appreciate in this earlier known as Communist nation.

The first step in choosing love in Lithuania should be to learn about the community culture. A little analysis will go quite a distance towards being aware of what you should expect from your day.

The best place to locate a partner in Lithuania is through an world-wide dating service. These can be the optimal place to start as they often result in in-person get togethers when you experience ready.

A normal Lithuanian sweetheart is more enthusiastic about comfort than style. The lady wants to spend time with the man the girl loves. In addition they enjoy flying with the right dude.

Despite their particular modern belief, Lithuanians include a wealthy heritage in passionate allure traditions. Internet dating has become more severe and less free-for-all in the last ten years.

Love in Lithuania can often be measured by the amount of time you have spent having a potential spouse. As a result, the idea of “true” love has considered a backseat to more useful concerns.

For example , it is common for a bride to arrange a special food for her bridegroom at his home. That is a tradition known as “Pabaiga” in English.

The idea of love in Lithuania might be depending on a distributed lithuanian women dating appreciation, a mutual https://russiansbrides.com/lithuanian-brides/ ardor, or possibly a simple impression of lifelong companionship. Not necessarily surprising that there are fewer marriages in the country than in https://www.stylecraze.com/articles/most-important-things-in-a-relationship/ most European societies.

http://en.citizendium.org/images/thumb/9/92/Szinyei_Merse%2C_Pál_-_Lovers_%281869%29.jpg/350px-Szinyei_Merse%2C_Pál_-_Lovers_%281869%29.jpg

Share →

Leave a Reply