Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Dating internationally can be a wonderful way to meet new people and acquire the chance to experience different nationalities. The internet possesses opened international seeing to a whole new level, with many websites and apps wedding caterers for those who prefer to find appreciate abroad.

These foreign dating sites and apps are often times praised for to be able to bring together true romance from around the globe. While many worth mentioning websites definitely will provide a free trial period, you may be better off signing up for a paid special to get the best of your online dating knowledge.

A good dating web page will have loads of features to assist you find the best fits. These features can range from a personality test, to online talk and online video messages. Some even have social networking integration pertaining to added convenience and safety.

eHarmony is definitely one of the popular going out with websites for the purpose of international finding love and has got over 66 million users in more than 2 hundred countries. It is matchmaking system is based on extensive study into individuality traits and lifestyle practices to make certain that members these can be used with with each other.

Its customer survey helps match you with potential lovers who promote your core values, and its compatibility rankings are a good hint of whether someone is right designed for you. You can also make use of its discussion function to discuss anything you want using a potential spouse, and it has a large repository of profiles by across the globe.

You can choose to filter based on country and location, and a number of additional standards, so you can hunt for compatible fits from world wide. You can also enjoy photos and videos from all other members, and also see having been viewed and liked by others.

The web site also has a great blog that offers you some tips and methods to get around the online dating scene. 2 weeks . good place to get started if you’re a new comer to international internet dating and want some suggestions.

Zoosk is yet another popular decision for those seeking to locate a long-term spouse. The site has over 40 mil users from 80 countries, and it offers a free of charge trial profile so you can observe how the site works before you sign up for https://darwin.edu.au/news-on-simple-seeking-arrangement-prices-methods/ a registration.

Advanced members can also send out emails and instant emails, and get access to locked photo albums and video information. They also show up higher in search results and can apply filtering options to find the perfect match.

Intercontinental Cupid is an international dating site that aims to connect singles right from all over the world. They will have a huge pool of verified members and are generally dedicated to making your knowledge safe and fun.

It has a trial offer and is a superb option for those who are looking for a long-term romance. Its matchmaking algorithm global dating is based on individuality tests and looks at your past connections, as well as your tastes just for future ones.

The internet site is also convenient to use and provides a great status, with lots of reviews from all other users who may have found absolutely adore on the site.

Share →

Leave a Reply