Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Dating is fun, but you should be prepared to manage some of the duties involved with the procedure. In this information you’ll study some tips for being safe while dating and finding a very good match.

Become yourself

Online dating can be a hard and irritating experience. It could be exhausting looking to keep a “perfect” impression for people to see. But it is important to find a romantic relationship that you can experience.

To do so, you need to have a solid game plan. This means being aware of your persona and what you expect out of a potential spouse. You also need to learn how to communicate effectively. Any time http://www.findabride.net/ an individual do this, it’s possible you’ll end up getting a relationship that isn’t right for you.

For anybody who is not sure where to begin, you might want to reading a few manuals on how to end up being yourself. The foremost is a guide simply by psychologist Paulette Kouffman Sherman. She uses the law of attraction to clarify how to become your best home. Another hint is to get to discover yourself better by recording some thoughts and concepts. Writing down the answers can help you remember the ideas make them in action.

Communicate with a date and the persons in your bubble

When conntacting a date and also the people within your bubble, keep in mind that it is best to get slow and careful. Do rush in a plan because you’re scared of being alone, but instead take the time to make sure that you like the person you’re spending time with. When you’re not comfortable, then you probably won’t take advantage of the experience.

In addition, you should be certain to avoid the totally obvious. While it is true that you can have a COVID-19 evaluation, you shouldn’t go around displaying symptoms and trying to force the date to offer you one. You likewise shouldn’t be scared to be honest and open about your symptoms.

The other thing to consider is to have a plan. For instance , if you’re thinking about taking a trip towards the zoo together with your new smash, you may want to consider going simply by train. Or, if you’re organizing on going on a family members walk, you ought to have a plan.

Do date if you’re not all set

There are a few circumstances to keep in mind have a good go on a time. You don’t desire to squander your time about someone who will not a good meet.

Knowing the self-worth is usually an important stage to take. While not knowing yourself, you are susceptible to mistreatment. Locate your talents and look for the positive traits consist of people. This will help build your confidence and make you more appealing to the right kind of traffic.

Dating is a vital part of adulthood, but it’s certainly not the be-all and end-all of life. Creating a relationship needs work and dedication. Whilst it can be fun to experience a partner, it is also nice for being alone. Take some time out reflect on the past romances and considercarefully what you’re looking for within a relationship.

Avoid date violent people

If you consider you are in an oppressive relationship, you need to know what you’ll do. Abuse can cause physical, emotional and moral damage. The abuser can use threats, punishments or humiliation to hold the sufferer from getting out of the situation.

Abusive relationships have a toll within the victim, giving them feeling hopeless, scared and confused. They might wonder whether or not they are responsible with respect to the use.

Emotional misuse is just as damaging as physical abuse. It can leave the victim remote and without the love and support of their relatives and buddies.

A person in an oppressive relationship should act out physically and verbally against their spouse. This can contain slapping, hitting, kicking, striking, or even love-making violence. An abuser will often make an effort to justify their very own behavior by blaming you for their actions.

Share →

Leave a Reply