Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

The Croatian wedding garter tradition goes back to the Ancient. It is a classic symbol of affection and a friendly relationship. The bride and the groom exchange garters and arrangements at the wedding ceremony. The ceremony is normally celebrated using a tamburasi (stringed instruments) performance. The wedding ceremony party is then invited to the reception, in which the bride’s spouse and children prepares the meals and decorates the house with flowers. In addition , the bridesmaid will stick rosemary offices to the guest’s garments. Some bridesmaid even offer these types of rosemary organizations as anklet bracelets.

Friends will often be asked to chip in into a local charitable organisation while attending a wedding in Croatia. In ancient times, rosemary was used toward off malignant spirits. Today, it is a symbolic representation of faithfulness and an effective omen for the newlyweds. To become part of this kind of tradition, your friends are encouraged to leave a small disposition in the baskets.

The obiljezje is a historical Croatian custom. It is a token that couples share with one another to signify the engagement. Before the diamond gemstone was used, the obiljezje was made from a piece of fruit. Several would then simply press gold and silver coins in to the fruit to signify their engagement.

Croatia has its own beautiful traditions https://myrussianbrides.net/croatian/ which make it an ideal location for a destination wedding. You can enjoy delightful beaches, medieval towns, and quaint tiny towns, as well as the wedding traditions happen to be delightful. If you want to currently have a family marriage and have an international vacation spot wedding, Croatia is an ideal destination.

The wedding reception in Croatia is full of bouncing, music, and food. There are lots of courses of foodstuff and drinks served to guests through the nights. The traditional meal may contain soup, several meat and vegetable system, side meals, and a particular wedding dessert at midnight. A conventional Croatian wedding will include a traditional wedding cake.

A wedding garter is also an essential part of the marriage celebration. It serves as a great item for marriage photos and could be a lovely momento for upcoming generations. relationships change In addition , it’s rather a fun and sexy addition to the evening. It also has a rich and brilliant history.

The wedding garter is a traditions that has was the test of time. Traditionally, the bride wore it under her wedding outfit. After the marriage ceremony, the groom might remove it together with his teeth or perhaps hands. The couple afterward tossed the garter into the public, just like a bouquet toss. It really is said that the bachelor who captures the garter will marry the star of the event.

Share →

Leave a Reply